Moja hoja skozi življenje

Izposodi si

Opis

Knjiga obsega kratke prozne sestavke, v katerih se avtorica sprehodi skozi celotno svoje življenje. Pri tem se osredotoči na tri teme: dogodke, ki so zaznamovali njeno otroštvo, dogodke iz druge svetovne vojne in spomine na prehojeno življenjsko pot, ki so nastali v jeseni njenega življenja. V prvo skupino spadajo sestavki, v katerih skuša povezati svoja osebna doživetja s prikazom razmer, ki so bile značilne za takratno življenje v Brkinih. V teh sestavkih ima pogosto osrednje mesto njen ded, ki ji je nadomeščal očeta in je kot preudaren gospodar skrbel za kmetijo. Z osebnimi doživetji se prepletajo tudi narodopisni in zgodovinski motivi v obliki zgodb, ki ji jih je pripovedoval. V drugi skupini so opisi dogodkov iz druge svetovne vojne, ki so jih prebivalci Brkinov, tako kot drugod na Primorskem, doživljali kot narodno-osvobodilni boj v njegovi najčistejši obliki, brez odklonov in nepravilnosti, ki bi mu jih danes radi naprtili tisti, ki so takrat prisegli zvestobo okupatorju. Čeprav je tudi sama pogosto z razočaranjem spremljala nekatera dogajanja po vojni, se ji zdi tisti čas tako pomemben, da ne bi smel utoniti v pozabo. Prebivalci in partizani so takrat živeli kot ena sama velika družina in so bili pripravljeni žrtvovati vse, tudi svoja življenja, za dosego zastavljenih idealov. V zadnji skupini se prepletajo spomini na mlada leta z zabeležkami dogodkov zadnjih let, povzetih iz njenega bogatega dnevnika. Na koncu je dodanih nekaj pesmi, ki so povečini posvečene prezgodaj umrlemu možu.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena