Novi vek

zgodovina za 8. razred osnovne šoleDelovni zvezek

Izposodi si

Opis

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik Novi vek. V njem so naloge različnih tipov, ki upoštevajo sodobne metodično-didaktične pristope: vpisovanje manjkajočih besed, besedilne naloge z vprašanji, besedilne naloge z obkroževanjem besedilnega in/ali prepoznavanjem slikovnega gradiva, prepoznavanje in urejanje zemljevidov, izpolnjevanke, osmerosmerke, besedilne naloge s povezovanjem, podčrtovanjem ali obkroževanjem in druge.

Delovni zvezek je tako kot učbenik razdeljen na štiri sklope, v katerih si teme sledijo od obveznih do izbirnih. Naloge od učenca zahtevajo temeljito poznavanje v učbeniku obdelane snovi ter učitelja in učenca vodijo k nadgradnji usvojenega znanja. Učenci prek besedilnih nalog, obravnave slikovnega gradiva in uporabe zemljevidov ter nemih kart osmišljajo pridobljeno znanje. S tem delovni zvezek omogoča trajnejše in bolj kakovostno pomnjenje snovi.

Modrijan

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena