Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe

ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani

 • Avtorji Vevar Štefan (urednik)
 • Leto izdaje 2017
 • COBISS.SI-ID 288859904
 • Isbn 978-961-6860-14-7
 • Jezik slovenski
 • Izdaja tiskana
 • Založba SLOGI
 • Zbirka Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta
 • Kategorije Gledališče
 • Oznake Slovensko gledališče, 20.st.
 • Cena 18,00 €
Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Ko je Slovenski gledališki inštitut sklenil skupaj z AGRFT zaznamovati 150-letnico Dramatičnega društva in s tem začetek organiziranega gledališkega življenja v Ljubljani in na Slovenskem, je imel pred očmi dvoje: organizirati pomembnemu jubileju posvečen znanstveni simpozij in pa izdati znanstveno monografijo. Pričujoča publikacija se posveča samemu Društvu, njegovi vlogi, njegovemu razvoju in njegovim dosežkom. Da bi dobili čim bolj večplastno podobo Društva v času in prostoru, smo začrtali vrsto perspektiv oziroma možnih tematizacij, od Dramatičnega društva na svoji razvojni poti v smislu zgodovinskih, kulturnozgodovinskih ali socioloških uvidov, do razvoja vseh notranjih elementov, ki Dramatično društvo oziroma slovensko gledališče konstituirajo: dramatike, repertoarja, gledališke ikonografije, poklicev, arhitekture itn. Prispevki v znanstveni monografiji med drugim obravnavajo Dramatično društvo in njegov vpliv na razvoj slovenske dramatike, repertoarne značilnosti Društva tako na področju drame kot opere, dramatično šolo in začetke slovenskega gledališkega izobraževanja, nastanek in razvoj drugih dramatičnih društev v Sloveniji, zadnja desetletja Dramatičnega društva in njegovo likvidacijo, mejnike v razvoju Dramatičnega društva, nacionalno ikonografijo med letoma 1867 in 1918, začetke operne in baletne ustvarjalnosti, vprašanja gledališkega jezika časa ter postopno profesionalizacijo in specializacijo gledaliških poklicev. Med njimi najdemo tudi biografske prispevke, kakršna sta denimo prispevka o pionirju Društva Josipu Nolliju in opernem pevcu Emilu Scarii, in naposled prispevke z bolj specifičnimi temami, denimo o vlogi francoske igre in meščanske drame v repertoarju, o judovski tematiki v dramatiki itn.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena