Kieszonkowy słoweński

Izposodi si Kupi

Opis

Knjižico sestavljajo naslednja poglavja: Slovenska abeceda Slovenska slovnica v 7 korakih (spreganje, glagol biti, zaimki, čas, število, spol, sklanjatev) Pozdravi Spoznajmo se Osnovni izrazi (fraze, izrazi vljudnosti, imena jezikov, barve, osnovni pridevniki) Številke Čas (tudi slovenski dela prosti dnevi) Promet Turizem V restavraciji Sadje in zelenjava V trgovini Storitve Težave (če kaj izgubimo, se nam kaj pokvari, nam kaj ukradejo) Zdravje Vreme Ti in jaz (dvojina) V Sloveniji z otroki V Sloveniji poslovno Slovenija v EU (nekateri osnovni izrazi politične terminologije) Iz Slovenije v žep (butična ponudba Slovenije, trinajst artiklov, med njimi: Trglav, teran, medved, nagelj in kozolec, za povrh pa še recept za potico) Knjižica je nastala v okviru projekta, ki ga je vodil Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF. V 22 jezikov so jo prevedli učitelji slovenščine s svojimi študenti na slovenistikah na tujih univerzah. Pri tem so jim pomagali tuji uveljavljeni prevajalci.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena