Elektrokardiografija pri akutnih stanjih

Izposodi si

Opis

Elektrokardiografija pri akutnih stanjih je knjiga, ki je namenjena študentom medicine kot učbenik pri izbirnem predmetu in zdravnikom, ki potrebujejo praktično znanje elektrokardiografije pri vsakdanjem delu. Elektrokardiografija je postala v zadnjih desetletjih najbolj široko uporabna kardiološka preiskavna metoda. Elektrokardiogramov že dolgo ne snemajo več samo kardiologi, marveč tudi drugi internisti, družinski in splošni zdravniki, urgentni zdravniki, anesteziologi, zdravniki medicine dela in športa ter drugi specialisti. S tem ko se je elektrokardiografija preselila bližje k bolnikom, so postali bolniki deležni hitrejše oskrbe, kar je posebno pomembno pri akutnih stanjih.

Mnenja uporabnikov

Skupna ocena:
Ocena:

Objavljeno: 17. 04. 2017

Vaše mnenje

Ocena