Spoznaj me

skozi rime do hitrejšega in lažjega razumevanja duševnih tegob

Izposodi si

Opis

Avtorica je prijetno presenetila z inovativno idejo združitve umetnosti (poezije) ter strokovnosti. Ni skušala le ujeti različnih stanj in situacij, motenj, težav in tegob, ampak jih je sistematično – kot v kakšnem učbeniku kliničnopsihološke in psihoterapevtske prakse – nanizala skozi jasne, razumljive in razvidne primere ter jih brez olepševanja in idealiziranja predstavila bralcu v razmislek. Rima, ritem in metrika posameznih pesmi so na videz preprosti, a ves čas skrbno sledijo vsebini oziroma sporočilu, ki ga izraža posamezna pesem. Iz vsebine je razvidno, da avtorica skozi svoje vsakodnevno strokovno delo živi z ramo ob rami s temi oziroma takimi primeri. Preko njene poetične izpovedi primeri duševnih težav posameznikov zaživijo pretresljivo slikovito in konkretno, pa hkrati strokovno sistematično in povezano.

Red. prof. dr. Valentin Bucik, univ. dipl. psiholog

Mnenja uporabnikov

Skupna ocena:
Ocena:

Objavljeno: 16. 05. 2017

Vaše mnenje

Ocena