Zgodovina na maturi 2018

Izposodi si

Opis

Priročnik Zgodovina na maturi 2018 nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2017/18). Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi. Izdaja je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje. Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena