Prim. dr. Bogo Dragaš

zdravstveno, socialno in prosvetno delo

Brez naslovnice
Izposodi si Kupi

Opis

Zdravnik, ki je svoje življenje posvetil otrokom in opravljal pionirsko delo na področju socialne pediatrije, higiensko – epidemiološke in pedagoške dejavnosti Kaj prinaša knjižnica v zakladnico slovenske medicine, komu je namenjena in zakaj je bila napisana, je bilo moje vprašanje, ko sem prebral še zadnjo stran knjižice? Moj odgovor je bil enostaven in hiter. Knjižica je namenjena vsakomur, ki se danes ali se bo v prihodnosti ukvarjal s preventivnim otroškim zdravstvom. Je odličen dokument časa, ki je minil, in prikazuje pokončnega, neverjetno sposobnega in vztrajnega zdravnika prim. dr. Boga Dragaša (1892–1970), ki je spoznal potrebe slovenskih mater in otrok, predvsem tistih najrevnejših in najbolj nebogljenih in jim s svojim strokovnim, pedagoškim, organizacijskim delom desetletja pomagal in tudi utrdil temelje, ki jih je postavljal dr. Matija Ambrož. izr. prof. dr. Štefan Grosek (iz recenzije) V dobi, v kateri je nazadovalo število porodov v takem tempu, da je izzvalo očividno pozornost, je bila ohranitev vsakega človeškega življenja pomembna. V zadnjih 10 letih (1926–1936) je sicer prišlo do uspešnega padca umrljivosti dojenčkov, kar je zagotovo tudi povezano s preventivno in kurativno pediatrijo, boljšo izobrazbo zdravnikov, babic in medicinskih sester ter negovalk. Stanje se je izboljšalo s povečanjem števila varstvenih ustanov, domov za matere in dojenčke in jaslic. K padcu umrljivosti so največ prispevale tiste ustanove, ki so imele največ strokovnega osebja.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena