Ste jo videli že, srno?

delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu

Izposodi si

Opis

Delovni zvezek Ste jo videli, že srno? je dobrodošlo dopolnilno gradivo pri predmetu naravoslovja. Čeprav je zasnovan tako, da sledi istoimenskemu učbeniku, je cilj reševanja delovnega zvezka doseganje vsebinskih in procesnih znanj učnega načrta, zato je primeren tudi kot dodatno učno gradivo.Vsebuje naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja in dejavnosti, s katerimi učenci urijo različne naravoslovne postopke: napovedovanje, opazovanje, merjenje, beleženje in branje podatkov ter njihova razlaga …Naloge za obkroževanje ali dopolnjevanje učenci rešujejo v delovni zvezek, rešitve daljših nalog pa v svoj zvezek ali Naravoslovni dnevnik. Tako je na enem mestu zbranih več nalog, delovni zvezki pa ne bodo ostali prazni.

Modrijan

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena