Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?

Izposodi si

Opis

Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa? prinaša kritično intervencijo v sodobno polje vzgoje in izobraževanja, ki izpostavlja nekatere ključne poteze aktualne pedagoške ideologije in njenih glavnih mehanizmov. Tega se loteva na dva načina. Najprej se obširneje posveti konceptom ideologije, avtoritete in subjekta, da bi osvetlila ogrodje vsakršne vzpostavitve dimenzije pedagoškega, v katerem nujno delujeta tudi sodobna vzgoja in izobraževanje. V ta namen med drugim odpira vprašanja, kako lahko danes razumemo ideologijo, zakaj je vzpostavljanje pedagoškega odnosa vedno zaznamovano z določeno potezo ideološkosti in na kakšen način sta prav avtoriteta in subjekt v središču sobne ideološke sprepletenosti. Zakaj mora biti danes vsakršna legitimna pedagoška avtoriteta vsaj na deklarativni ravni povsem udomačena, obrzdana in vsestransko prijazna? Kaj je tisto, kar danes v resnici legitimira pedagoški proces in v imenu česa se lahko uveljavljajo sodobna »skupna pravila«? Kdo je naslovnik aktualnih pedagoških tendenc in zakaj lahko nemara govorimo kar o pedagogizaciji družbe? Katera »neprijetna resnica« danes najbolj očitno preganja vzgojo in izobraževanje? Konceptualna analiza nazadnje postavi nujen oder, na katerem se kot odgovor na takšna vprašanja šele lahko v pravi luči ponudi prikazen specifične subjektivnosti, ki deluje v registru fantazmatskega in »preganja« sodobno pedagoško polje – prikazuje se nam prek analize čisto vsakdanjih primerov iz aktualnega pedagoškega prizorišča.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena