Družinski zakonik

z uvodnimi pojasnili

Izposodi si

Opis

V uvodnih pojasnilih, ki obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje. V knjigi je poleg uvodnih pojasnil objavljeno besedilo Družinskega zakonika. Delo je namenjeno študentom in vsem, ki se v praksi pripravljajo na začetek uporabe novega Družinskega zakonika, zlasti sodnikom, odvetnikom, notarjem in delavcem v socialnem delu.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena