Pet analiz

Brez naslovnice
Izposodi si

Opis

Freud je v času svoje terapevtske kariere imel v analizi veliko množico različnih pacientov in pacientk, nadrobno pa je popisal potek zdravljenja petih svojih primerov. Ti primeri so postali znani pod imeni Dora, Podganar, Mali Hans, Volčji človek in Schreber. Freud je moral svoje analize objaviti z izmišljenimi imeni zaradi zaščite privatnosti in šele kasneje so raziskovalci dognali njihove prave identitet (razen Schreberja, kjer je Freud analiziral le njegovo objavljeno knjigo). Teh pet primerov spada med najboljše, kar je napisal Freud, saj v njih lahko sledimo njegovi metodi in njegovim razmišljanjem na delu, v spoprijemu s konkretnim materialom, konkretnimi usodami in s konkretnimi posegi. V teh tekstih vidimo vsa Freudova nihanja, tudi njegove napake, razmisleke o delovanju človeške psihe, daljnosežne uvide in zagate. Nikjer drugje najbrž ni mogoče tako dobro uvideti vse Freudove briljance in načinov, kako je revolucioniral pristope k psihičnemu življenju slehernika. Knjiga je izšla pred 12 leti in že davno pošla. Pet primerov so prevedli Eva Bahovec, Irena Hrast, Samo Krušič, Alfred Leskovec in Jelica Šumič-Riha, temeljito redakcijo prevodov pa so opravili Simon Hajdini, Lidija Šumah in Tadej Troha. Knjiga je opremljena z vsem znanstvenim aparatom in indeksom. Sigmund Freud (1856–1939), avstrijski psihoanalitik, eden najpomembnejših mislecev dvajsetega stoletja.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena