Praznovanje, možnosti, transformacije

gledališče zatiranih v teoriji in praksi, lokalni in globalni perspektivi

Izposodi si

Opis

Aktivisti, pedagogi, socialni delavci in gledališčniki metodo gledališča zatiranih uporabljajo že dobrih petdeset let, zato se je – čeprav globalno razpoznavna – lokalizirala v različnih kulturnih okoljih, vedno pa kot ideja, sredstvo, metoda, orodje (včasih morda tudi kot orožje), ki stremi k spremembam: spremembam na boljše. V Slovenijo so gledališče zatiranih prinesli številni posamezniki, ki so ga z različnimi nameni in za različne prakse uporabljali precej razpršeno, včasih celo nevede znotraj drugih metodologij. Pričujoči zbornik poleg v slovenščino prvič prevedenih Boalovih Poetik zatiranih ponuja zbir razmislekov in praks tako dolgoletnih mednarodno uveljavljenih pedagogov in uporabnikov, kot slovenskega podmladka, ki prav tako zagnano in ambiciozno koplje po zagatah naše družbe. Izbrani prispevki ponujajo vpogled v praktične aplikacije gledališča zatiranih pri delu z izključenimi skupinami, kot so zaporniki, etnične manjšine in ženske, odpirajo pa vprašanja nasilja, ekologije, spolne identitete in zatiranja v obče.

Maska

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena