Rožencvet

Izposodi si

Opis

Pripoved je napisana v prvi osebi, kot pripoved prijatelju, s katerim junak poviseva (kje drugje?) v gostilni. Enaka kot v prejšnjih dveh romanih je posebna raba pogovornega jezika (kletvice, narečja, mašila), s katero avtor doseže odlično karakterizacijo svojih oseb, še zlasti glavnega junaka. K preciznosti jezikovne rabe nedvomno pripomore avtorjeva praksa pisanja dramskih besedil in dialogov. Izviren je tudi zapis tega jezika. Hočevarjeve tekste preveva humor, pravzaprav črni humor, s katerim cepi svojo neusmiljeno kritiko malomeščanskih in lumpenproletarskih vrednot. Pri tem nikakor ni moralizatorski ali patetičen, prav narobe. In prav to je ena največjih odlik tega zelo posebnega pisca v slovenskem jeziku.

Založba /*cf

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena