Nasilje nad ženskami v Sloveniji

Izposodi si

Opis

Avtorice: Ženske v Sloveniji ostajajo v nasilnih odnosih zelo dolgo, odhod iz nasilja pa je dolg proces. Za odhod se odločijo šele, ko otroci odrastejo ali celo ko zapustijo dom. Podoba dobre matere in dobre družine vključuje normo o raznospolnih starših, ki da so potrebni za odraščanje, v katerem se otroci razvijejo v zdrave osebnosti. Dihotomno urejene spolne vloge so še vedno zelo trdo zasidrane v prepričanjih slovenske javnosti (tudi strokovne), kar priča o tradicionalni spolni družbeni ureditvi, posledice pa so večkratna obremenitev žensk, ki zadostijo pričakovanjem šele takrat, ko so dobre matere, dobre žene in dobre gospodinje, ko so poleg zaposlitve sposobne oskrbovati celotno družino. / … /

Ta knjiga je napisana zato, da se poveča osebna moč posameznic, saj se patriarhalnim družbenim vzorcem lahko zoperstavimo le z odprto in demokratično družbo.

Založba Aristej

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena