Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika

Izposodi si

Opis

Romanist in literarni teoretik Hans Robert Jauß se je rodil leta 1921. Velja za utemeljitelja recepcijske estetike, ki je postala ena najpomembnejših in najvplivnejših literarnovednih usmeritev v drugi polovici dvajsetega stoletja. Nova metodološka usmeritev, ki se je delno opirala na ruski formalizem, Adornovo filozofijo umetnosti, fenomenologijo, sociologijo znanja in Gadamerjevo hermenevtiko, je najpopolneje predstavljena prav v Jaußovem monumentalnem delu Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika.

LUD Literatura

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena