O Mojzesovem življenju ; O devištvu

 • Avtorji Gregorius Nyssenus (avtor), Peršič Jan (Prevajalec)
 • Leto izdaje 2017
 • COBISS.SI-ID 293192192
 • Isbn 978-961-7011-47-0
 • Jezik slovenski
 • Vezava mehka
 • Izdaja tiskana
 • Založba KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LOGOS
 • Zbirka Knjižna zbirka KUD Logos
 • Kategorije ReligijaBiografija
 • Oznake Mojzes (svetopisemska oseba), Biografije, Gregorius Nyssenus, svetnik, ok.335-ok.395, Biblia, Hermenevtika, Dobro, Krščanstvo, Duhovnost, Askeza, Krščanstvo, Duhovnost, Apofatika, Krščanstvo, Krščanstvo, Duša, Mistična teologija
 • Cena 19,00 €
Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Cerkveni očetje, teologi iz prvih stoletij krščanstva, so pri svojem sistematičnem artikuliranju verske doktrine načenjali tudi splošna filozofska vprašanja. Večkrat so bistroumno analizirali probleme, s katerimi se ukvarja tudi današnja postmoderna misel. Sveti Gregor iz Nise (pribl. 335-394), “oče očetov”, je v svojem spisu O Mojzesovem življenju postavil temelje krščanske mistične teologije in merodajno izrazil apofatizem, nauk o Božji neizrekljivosti in nespoznavnosti. Spis je izjemno pomemben tudi za zgodovino evropske filozofije, saj se v njem kaže novo ovrednotenje pojma neskočnosti. Božja nespoznavnost je razlog za nikoli končano napredovanje v duhovnem vzpenjanju. Gre za enega ključnih patrističnih mističnih tekstov. V njem Gregor govori o potovanju duše iz čutnega proti Nadčutnemu, od motrenja vidnega lepega k presežnemu Lepemu, nedoumljivemu Bogu. V delu O devištvu Gregor piše o smiselnosti vzdržnega meniškega življenja in o razmerju med spolnostjo in duhovno svobodo, ki izhaja iz "deviškosti duše" oziroma nenavezanosti srca. Pri tem analizira človekovo naravo, njegov odnos do smrtnosti in bistvene vidike spolnosti. Spis O devištvu je v današnjem času morda še bolj “protikulturen”, kot je bil v pozni antiki. Gregor, ki je bil sam poročen, v hvalnici devištva s pretanjeno ironijo izrablja nenavaden avtorski položaj za rušenje obstoječih idealov zakona, družine in tudi (površno razumljene) askeze, a obenem ne pušča dvoma o tem, kam v zadnji instanci meri: na hvalnico - s Kristusovim dogodkom razprte - možnosti kontemplativnega življenja, ki presega tako biološke danosti kot družbene konvencije. Obe besedili je prevedel Jan Peršič, ki je tudi avtor spremne besede.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena