Bit in njen dvojnik

Izposodi si

Opis

Nova knjiga Mladena Dolarja združuje in povezuje njegova teoretska iskanja zadnjih let (od zadnje knjige Strel sredi koncerta, Cankarjeva založba, Ljubljana 2012). Knjiga, ki sicer posega na vrsto področij, je osredinjena okoli rdeče niti dvojnosti, podvojitve, dvojnika, razcepa. To dvojnost knjiga preiskuje skozi serijo različnih vstopnih točk in perspektiv: skozi klasični problem mimezisa in njegove usode v moderni; skozi podvojitev na bit in nič na začetku Heglove Logike; skozi minimalno razliko med sivim in sivim v Heglovi opredelitvi filozofije; skozi notranjo podvojitev podobe v anamorfozi; skozi podvojitev zunanjosti in notranjosti v Kafkovem klavstrofobičnem univerzumu; skozi podvojitev na zunanji in notranji govor; skozi podvojitev, ki jo predstavlja spolna razlika in ki filozofijo preganja od njenega prvega nastanka; skozi podvojitev na laž in resnico, od Epimenida do Freuda. Vse te različne perspektive se nazadnje stekajo v to, da biti ni mogoče zajeti brez njenega dvojnika, a tudi tega dvojnika ni mogoče zajeti samega zase, saj se nam nenehno izmika, tako da moramo nazadnje poskusiti misliti sam razcep. Nazadnje lahko (ne brez ironije) vzamemo kot svojevrstni par tudi podvojitev na filozofijo in psihoanalizo, od katerih se je prva obsesivno ukvarjala z bitjo, druga pa z njenim dvojnikom – četudi tako navidez elegantna delitev dela nikakor ne izčrpa njunega (ne)razmerja.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena