Learning and education in community

the role of schools and community organisations

Izposodi si Kupi

Opis

This publication is the result of a collaboration among researchers of Jagiellonian University in Kraków and the University of Ljubljana. The contributions published in this book direct attention to the great significance of community adult education and learning and the importance of the cooperation of schools with the local environment. The role of public space as an open venue of various daily activities of different groups of adults is examined, and the relation between “public” and “private” and the role of social and educational processes in the public space are analysed. The cooperation among different social groups within the space mentioned, as well as the processes which will enable the establishment and maintenance of democratic communities are emphasised. Monografija je rezultat sodelovanja med raziskovalci Jagelonske univerze v Krakovu in Univerze v Ljubljani. Prispevki v knjigi po eni strani opozarjajo na izreden pomen skupnostnega izobraževanja in učenja odraslih za njihov osebni razvoj ter razvoj lokalne identitete in demokratičnih odnosov v družbi, po drugi strani pa na pomembno vlogo sodelovanja šole z lokalnim okoljem. Opredeljuje se vloga javnega prostora kot odprtega prostora, kjer potekajo vsakodnevne dejavnosti različnih skupin odraslih (npr. starejši odrasli, ženske na podeželju), ter analizira razmerje med »javnim« in »zasebnim« in vlogo družbenih in učnih procesov v javnem prostoru. Izpostavlja se pomen sodelovanja različnih družbenih skupin v tem prostoru ter procesov, ki bodo omogočili vzpostavitev in ohranjanje demokratičnih skupnosti.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena