Spravilo lesa s traktorjem

učbenik za modul Osnove upravljanja s stroji in napravami v programu gozdar

Izposodi si

Opis

Učbenik za predmeta Spravilo lesa in Osnove upravljanja s stroji in napravami za srednje poklicno izobraževanje v programu Gozdar Učbenik vsebuje osnovne pojme o traktorju, njegovih priključkih in priklopnih vozilih, osvetlitvi, prevozu tovora, omejitvah hitrosti in drugi opremi traktorja pri udeležbi v cestnem prometu. Opisuje, kakšna sta primeren traktor in oprema za spravilo lesa in kako poteka varno delo, redni pregledi ter vzdrževanje traktorja. Ob koncu so navedeni tudi norme in normativi pri spravilu lesa s traktorjem.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena