Terezija Ávilska

 • Avtorji Abiven Jean (avtor), Rifel Lucija (prevajalec)
 • Leto izdaje 2015
 • COBISS.SI-ID 278799104
 • Isbn 978-961-6878-48-7
 • Jezik slovenski
 • Št. Strani 111
 • Format 20 cm
 • Izdaja tiskana
 • Založba ZAVOD NOVI SVET
 • Tiskarna Pleško
 • Zbirka V šoli velikih molilcev
 • Kategorije ReligijaBiografija
 • Oznake Teresa de Jesús, svetnica, 1515-1582, Biografije, Teresa de Jesús, svetnica, 1515-1582, Duhovnost
 • Cena 9,80 €
Izposodi si

Opis

Terezija Ávilska, duhovna voditeljica in učiteljica, postavlja molitev na osrednje mesto v človekovem odnosu z Bogom. Svet­nica je naj­bolj znana zaradi mističnega življenja. V pričujoči knji­gi je opisanih več oblik molitve, ki nas ohranjajo nad tokom živ­lje­nja. Temelj svetosti je zanjo neomajno zaupanje v Boga, pri tem pa ne pozablja na zdravo presojo in razum. Vse to so cilji, ki se jim bralec lahko pri­bli­ža s pomočjo petnajstdnevnega potovanja. Terezija Ávilska je zvesta spremljevalka vsakomur, ki želi poglobiti duhovno življenje. Karmeličanka, redovnica iz 16. stoletja in cerkvena učiteljica, je bi­la de­ležna velikih nasprotovanj, ko je ponovno uveljavila prvotno kar­melsko pravilo in navodila glede uboštva, spokornosti in zbranosti v tišini. S sv. Ja­ne­zom od Križa je postala vplivna duhovna vo­di­te­ljica. Zapustila nam je klasične spise, med drugimi Pot popolnosti in Notranji grad, ki sta njeni najpopolnejši deli o molitvi in premišljevanju. Pater Jean Abiven se je rodil leta 1922 v Brestu in 1977 vstopil v red bosonogih kar­me­ličanov. Na katoliškem inštitutu v Tou­­lousu je karmelske študente po­u­če­val fi­­lo­zo­fijo, še posebej blizu pa mu je uče­nje Tere­zije Ávilske. Predaval je tu­di kandi­da­tom za veliki državni stro­kovni iz­pit za profesorje (španska književnost) in bil tudi strokovni svetovalec tou­lou­škega nad­­škofa za pod­roč­je du­hov­nosti in mis­tike. Dolga leta je pre­ži­vel v Liba­no­nu. V zbirki V šoli velikih molilcev je v vsa­kem zvezku objavljenih petnajst me­dita­cij ob molitvah in drugih be­se­di­lih veli­kih molilcev. V francoski zbir­ki Prier 15 jours je doslej izšlo že pre­ko 170 naslovov.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena