Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

(neuradno prečiščeno besedilo)

Izposodi si Kupi

Opis

Zakon o graditvi objektov, ZGO-1, je začel veljati leta 2003 in je bil razmeroma sodoben zakon, vendar v primerjavi s starim zakonom ni prinesel večjih, revolucionarnih sprememb, kar je bil tudi eden izmed ciljev pri njegovi pripravi in sprejemanju. Težišče novega urejanja je bilo na dovoljevanju in določanju pogojev za začetek gradnje, pri tem pa so vključene tudi določbe, ki se nanašajo na bistvene (tehnične) zahteve pri graditvi. Obenem zakon določa pogoje za udeležence pri graditvi objektov, njihove naloge in pooblastila, ter ureja delovanje pristojnih poklicnih zbornic. V času veljavnosti je zakon s podzakonskimi predpisi doživel že številne revizije in spremembe, te pa v imenu odprave administrativnih ovir ter ob poenostavljanju in skrajševanju postopkov ne podpirajo vedno namena varovati javni interes na tem področju.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena