Golman

poslednja prepreka za napadače

Izposodi si Kupi

Opis

Pred vam a je priručnik koji je nam enjen za pomoć trenerim a kod obuke golmana. Zbognedostatka takve literature kod nas, na jednostavan i praktičan način predstavio sam metode radasa golmanim a koje su prim erene kako za najmlađe tako i za vrhunske golmane. Knjiga jesastavljena iz niza vežbi koje će vam pomoći kod rada sa golmanim a različitog starosnog uzrasta.Vežbe su predstavljene na jednostavan i prihvatljiv način za trenere sa manje, kao i za one sa višestručnog znanja. Uloga golmana je drugačija od uloge ostalih igrača na igralištu i zbog toga m oraju biti adekvatnoobučeni. Praksa nije dovoljna. Obuka je nadopunjuje. To važi za dobru, kao i za lošu obuku. Brojponavljanja ne sme biti važniji od kvalitetnog izvođenja vežbe. Kom unikacija između golmana i saigrača je od ključnog značaja za dobru organizaciju. Bilo dagolm an postavlja živi zid, hvata visoke lopte, postavlja saigrače u kaznenom prostoru ili ih vodi i raspoređuje u odbrani, on m ora biti pun samopouzdanja i da daje jasna uputstva. Za razliku od saigača golman ima vrlo retko šansu da popravi grešku i zbog toga uvek mora biti spreman na svaku loptu. Devetnaest poglavlja su sadržajno zaokružena i međusobno povezana. U knjizi ćete naći sve što vam je potrebno za planiranje i sistematičan rad sa golmanima.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena