Čudo na razrednih urah

priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne skupnosti v osnovni šoli

Izposodi si Kupi

Opis

Zamisel o pripravi priročnika za izvajanje ur oddelčne skupnosti, ki temelji na izvrstnem delu R. J. Palacio Čudo (prevod v slovenščino Boštjan Gorenc), je pohvalna, priprava priročnika pa odlična. (Iz uvodnika recenzentke prof. dr. Ljubice Marjanovič Umek) Priročnik s predlogi za obravnavo tem iz mladinskega romana Čudo na razrednih urah je namenjen vsem učiteljem, ki poučujejo v osnovni šoli. Predvsem pa ga bodo veseli tisti učitelji, ki si prizadevajo, da bi se vsak učenec v razredu dobro počutil in da nihče ne bi bil žrtev nesprejemanja sošolcev zaradi drugačnosti. Priročnik ponuja 35 enot s predlogi za izvedbo razrednih ur v drugi in tretji triadi osnovne šole, ki učence navajajo in spodbujajo k solidarnosti, strpnosti, sprejemanju drugačnosti in spoštovanju. Tematika posameznih enot je zelo raznolika in obsega vse ključne elemente, ki učencem omogočajo, da se razvijejo v prijazne, strpne, dobrohotne in odgovorne odrasle osebe. Učitelj s pomočjo priročnika z učenci spregovori o sprejemanju drugačnosti, pravilih, kazni, prijateljstvu, sočutju, obzirnosti, izločitvi in še mnogih drugih življenjsko pomembnih temah. Na koncu priročnika je predlog za projektni dan v prvi triadi. Če učitelj želi še nadaljevati z obravnavanjem tem iz romana Čudo tudi v prvi triadi, si lahko pomaga še s 35 enotami tega priročnika, le da jih mora prilagoditi razvojni stopnji otrok.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena