Kocka 6

matematika za 6. razred osnovne šole

Izposodi si

Opis

Delovni zvezek je vsebinsko in ciljno usklajen s prenovljenim učbenikom Kocka 6 in prinaša mnoge zanimive naloge, ki omogočajo učencem dobro utrditi učno snov.Ob prenovi smo upoštevali tudi pripombe nekaterih kritikov uporabe delovnih zvezkov. Strinjamo se, da se morajo učenci ob koncu svojega osnovnošolskega izobraževanja znati tudi izražati ter tvoriti smiselne matematično-strokovne povedi, ne le zgolj vstavljati besede v prazne prostorčke. Zato smo v delovni zvezek vključili precej nalog, ki od učencev zahtevajo razlago, opis postopka reševanja, razmišljanje o rezultatu, iskanje alternativnih poti do rešitve … Dodali smo tudi naloge z obsežnejšimi besedili – na ta način naučimo učence izluščiti potrebne podatke –, naloge s premalo podatki, naloge z različnimi rešitvami … Pri nalogah, ki zahtevajo več prostora za reševanje in načrtovanje, pa smo namesto praznega prostora uvedli znak »reši v zvezek«.

Rešitve nalog lahko učenci, učitelji in starši najdete v spodnjem dokumentu.

Modrijan

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena