Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

Izposodi si Kupi

Opis

V pravu EU je pravica do učinkovitega sodnega varstva bistvenega pomena za posameznike, ko ti kot stranke spora uveljavljajo sodno varstvo. Izhajajoč iz tega monografija Učinkovito sodno varstvo v pravu EU prinaša celovito analizo sodnega sistema EU ter z njim povezanih nacionalnih in mednarodnih sodnih sistemov. Avtorica dr. Alenka Berger Škrk pri tem obravnava sistemska vprašanja, povezana z načelom učinkovitosti, in posamezna vprašanja znotraj tega. Odgovori in ocene, ki jih daje, so različni, tudi kritični, ko opozarja na težave in nedodelanost sistema. Avtorica poglobljeno analizo sodnega sistema, nadgrajeno s tehtnim argumentiranjem, zaokrožuje s povzemanjem v sklepnem poglavju ter z navajanjem bogate literature in sodne prakse. V knjigi je bralcem za lažje povezovanje in iskanje v pomoč tudi stvarno kazalo. Knjiga omogoča jasnejši pogled na sodni sistem EU in je namenjena vsem, ki kakorkoli uporabljajo pravo EU.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena