Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

(neuradno prečiščeno besedilo)

Brez naslovnice
 • Leto izdaje 2015
 • COBISS.SI-ID 281461248
 • Isbn 978-961-204-591-3
 • Jezik slovenski
 • Št. Strani 420
 • Format 20 cm
 • Izdaja tiskana
 • Založba Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
 • Zbirka Zbirka predpisov
 • Kategorije Knjige
 • Oznake Podjetja, Finančno poslovanje, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni, Podjetja, Insolventnost, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni, Podjetja, Prisilna poravnava, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni
 • Cena 36,50 €
Izposodi si

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena