Postkolonialna teorija in prikazen kapitala

 • Avtorji Chibber Vivek (avtor), Rutar Tibor (prevajalec)
 • Leto izdaje 2015
 • COBISS.SI-ID 283331328
 • Isbn 978-961-6768-88-7
 • Jezik slovenski
 • Št. Strani 484
 • Vezava mehka
 • Format 21 x 14 cm
 • Izdaja tiskana
 • Založba Založba Sophia
 • Zbirka Zbirka Naprej!
 • Kategorije Ekonomija
 • Oznake Ekonomska neenakost, Teorija
 • Cena 25,00 €
Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Knjiga Postkolonialna teorija in prikazen kapitala velja za prelomnico v sodobni socialni teoriji, saj je temeljita analiza postkolonialnih teorij in socialnozgodovinskih študij, ki izhajajo iz kritike »univerzalizma« razsvetljenskih kategorij. Avtor na osnovi filozofsko-teoretske, zgodovinske in zlasti političnoekonomske analize razkriva notranja protislovja teh teorij, spodbija temeljne argumente njihovih tez, ki so v socialni teoriji postale tako rekoč splošno sprejeta dejstva vse od nastopa postmodernizma; pokaže, da razsvetljenske kategorije ne vodijo nujno v evrocentrizem ali redukcionizem in da so, prav nasprotno, nujne tako za razumevanje korenitih družbenih in ekonomskih sprememb, ki jih zahteva današnji čas, kakor za premostitev (prikritega) orientalističnega pogleda v postkolonialnih teorijah. Zavrača temeljno delitev na Vzhod in Zahod, svojo argumentacijo utemeljuje z analizo materialnih pogojev razvoja kapitalizma v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja. S tem prestavlja postkolonializem iz ozkosti kulturoloških študij v jedro svetovnih kapitalističnih procesov in družbenih razmerij.

Založba Sophia

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena