Fantasma epohé

poezija in/kot igra

Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Antologija slovenske avantgardne poezije 1965-1983 Z uvodno študijo o poeziji in/kot igri in temeljno razpravo Fantasma epohé o filozofiji, psihoanalizi, lingvistiki in literarni teoriji v šestdesetih letih v Evropi in z izborom pesmi:

- Igra kot breztemeljni subjektivizem (Zagoričnik, Šalamun in Chubby),

- Igra kot reč: reizem in ludizem (Geister, Hanžek, Jesih),

- Igra jezika kot o(d)čaranost sveta in kot lingvizem (Grafenauer, Novak, Perovšek),

- Igra telesa in kot telo: karnizem (Svetina, Kocbek, Medved),

- Igra smerti in usode (Memon) Antologija evropske poezije (odkritje manj znanih pesnikov).

In prvič prevedenih tekstov in esejev Barthesa, Derridaja in Deleuza, Finka, Axelosa, Hjelmsleva, Kofmanove, Benvenista, Levinasa in Klossowskega, Blanchota in F.G Jüngerja, Weizsäckerja, Piageta; in Fochta, Flakerja in Sutlića in Devideja (v prevodu B. Pogačnik, M. Leskovarja, S. Jerele, I. Cergol, B. A. Novaka, J. J. Javorška, N. Grafenauerja, J. Pavlič, A. Medveda).

Pregled slovenske literarne zgodovine, kritike in teorije od T. Kermaunerja. B. Paternuja, N. Grafenauerja in D. Poniža do M. Šuvakovića, M. Juvana in I. Svetine.

Buča

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena