Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Dr. Marko Juvan (1960, Ljubljana) je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtor številnih znanstvenih monografij in razprav. V zadnjem času se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Tema pričujoče knjige je zvečine svetovna literatura kot ideja in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno – kritično – pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu »prešernovska struktura«.

LUD Literatura

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena