GRUMOVA NAGRADA

Grumova nagrada je slovenska literarna nagrada za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo, namenjeno uprizoritvi za odraslo občinstvo, ki jo od leta 1979 vsako leto podeljujejo v okviru Tedna slovenske drame, katerega organizator je Prešernovo gledališče v Kranju. Nagrajenec prejme diplomo in denarno nagrado.

Teden slovenske drame, ki se praviloma začenja 27. marca, na svetovni dan gledališča, je vsakoletna gledališka manifestacija nacionalnega značaja, ki omogoča strnjen pregled najizrazitejših gledaliških uprizoritev, nastalih po slovenskih dramskih besedilih in predlogah, ki so nastale izključno na osnovi besedil slovenskih avtorjev. Festival s svojim delovanjem vzpodbuja uprizarjanje slovenske dramatike ter nastajanje, tiskanje in razpošiljanje slovenskih dramskih besedil. Opozarja tudi na najvidnejše dosežke slovenske dramatike, jih nagrajuje ter skrbi za njihovo medijsko odmevnost. V ta namen v okviru festivala podeljujejo več nagrad: Grumovo nagrado, Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji,  Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo festivala in nagrado občinstva.

Seznanjanju z najsodobnejšimi slovenskimi dramatiki je namenjen tudi projekt Predstavitev najmlajše slovenske dramatike širši publiki, ki nastaja v sodelovanju med študenti slovenistike in portalom Sigledal.org. Študenti najsodobnejše, še ne uveljavljene in širši publiki posledično še ne dobro znane avtorje predstavijo tako, da za gledališki portal na podlagi lastnega raziskovanja pripravijo prispevek, ki vsebuje avtorjev življenjepis, seznam naslovov dramskih besedil, v nekaterih primerih celo v celoti dostopna besedila, bibliografski seznam prispevkov o avtorju, opis značilnosti njegovega opusa ter ponekod tudi poglobljeno analizo in interpretacijo katerega od avtorjevih dramskih besedil.

Od leta 2012 vsako leto v okviru Tedna slovenske drame, katerega naloga je med drugimi vzpodbujanje in vzgoja mladih dramatikov, v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj podeljujejo tudi Grumovo nagrado za mladega dramatika, ki jo lahko prejmejo nova slovenska dramska besedila za odrasle, katerih avtorji so stari do trideset let.  Nagrajenec prejme diplomo in denarno nagrado.

Teden slovenske drame, ki se praviloma začenja 27. marca, na svetovni dan gledališča, je vsakoletna gledališka manifestacija nacionalnega značaja, ki omogoča strnjen pregled najizrazitejših gledaliških uprizoritev, nastalih po slovenskih dramskih besedilih in predlogah, ki so nastale izključno na osnovi besedil slovenskih avtorjev. Festival s svojim delovanjem vzpodbuja uprizarjanje slovenske dramatike ter nastajanje, tiskanje in razpošiljanje slovenskih dramskih besedil. Opozarja tudi na najvidnejše dosežke slovenske dramatike, jih nagrajuje ter skrbi za njihovo medijsko odmevnost. V ta namen v okviru festivala podeljujejo več nagrad: Grumovo nagrado, Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji,  Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo festivala in nagrado občinstva.

Seznanjanju z najsodobnejšimi slovenskimi dramatiki je namenjen tudi projekt Predstavitev najmlajše slovenske dramatike širši publiki, ki nastaja v sodelovanju med študenti slovenistike in portalom Sigledal.org. Študenti najsodobnejše, še ne uveljavljene in širši publiki posledično še ne dobro znane avtorje predstavijo tako, da za gledališki portal na podlagi lastnega raziskovanja pripravijo prispevek, ki vsebuje avtorjev življenjepis, seznam naslovov dramskih besedil, v nekaterih primerih celo v celoti dostopna besedila, bibliografski seznam prispevkov o avtorju, opis značilnosti njegovega opusa ter ponekod tudi poglobljeno analizo in interpretacijo katerega od avtorjevih dramskih besedil.

O imenu nagrade

Nagrada se imenuje po slovenskem dramatiku Slavku Grumu (1901–1949), ki se je rodil v Šmartnem pri Litiji, otroštvo pa preživel v Novem mestu, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani gimnaziji je na Dunaju diplomiral iz medicine, nato pa v Ljubljani delal sprva v Bolnici za ženske bolezni, pozneje pa v Bolnici za duševne bolezni. Od leta 1929 do smrti je bil splošni zdravnik v Zagorju ob Savi. Pokopan je v Šmihelu pri Novem mestu. Grumovo poklicno zanimanje, povezano z njegovo melanholično, k depresijam nagnjeno osebnostjo, je pomembno vplivalo na izbor tematike ter na mračno in čudaško atmosfero njegovih literarnih del. Napisal je več dramskih in drugih tekstov. Med najpomembnejša dramska besedila sodijo Pierrot in Pierrete, Trudni zastori, Upornik, predvsem pa večkrat uprizorjena kratka dvodejanka Dogodek v mestu Gogi (1928–1929), za katero sprva ni bilo večjega zanimanja, zdaj pa je priznana kot temeljno in značilno groteskno delo slovenskega ekspresionizma.

Foto: Slavko Grum, ok. 1930 (dLib)

Nagrade

Grumova nagrada za mladega dramatika

Literarne nagrade

Od leta 2012 vsako leto v okviru Tedna slovenske drame, katerega naloga je med drugimi vzpodbujanje in vzgoja mladih dramatikov, v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj podeljujejo tudi Grumovo nagrado za mladega dramatika, ki jo lahko prejmejo nova slovenska dramska besedila za odrasle,...