LEVSTIKOVA NAGRADA

Levstikova nagrada je nagrada, ki jo od leta 1949 za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti podeljuje založba Mladinska knjiga avtorjem, ki svoja dela objavljajo pri tej založbi. Do leta 1991 so nagrado, ki je ena najstarejših na tem področju v Sloveniji, podeljevali enkrat letno, od tedaj naprej pa bienalno. Obstaja več Levstikovih nagrad: Levstikova nagrada za izvirno leposlovno delo, Levstikova nagrada za izvirno ilustracijo, Levstikova nagrada za stvarno literaturo, od leta 1999 pa tudi najprestižnejša Levstikova nagrada za življenjsko delo, ki jo prejmeta dve osebi, pisec in ilustrator literarnih del za otroke in mladino. Nagrada je denarna.

O imenu nagrade

Nagrada je poimenovana po Franu Levstiku, pesniku, pripovedniku, dramatiku, kritiku, jezikoslovcu in političnem publicistu, ki se je rodil 28. septembra 1831 v Spodnjih Retjah pri Velikih Laščah. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, a zaradi spora s katehetom Antonom Globočnikom ni maturiral.  Leta 1854 je začel študirati bogoslovje v Olomoucu na Češkem, a ga je moral naslednje leto opustiti zaradi ovadbe o nemoralnosti in pohujšljivosti pesniške zbirke Pesmi, ki je leta 1854 izšla pri Jožefu Blazniku v Ljubljani. Prek Dunaja se je vrnil domov, kjer se je preživljal kot domači učitelj, pozneje kot tajnik Slavjanske čitalnice v Trstu (1861) in nato urednik političnega časnika Naprej (1863–1864), ki je zaradi Levstikovega kritičnega članka o političnih razmerah kmalu prenehal izhajati. Leta 1864 je postal tajnik Slovenske matice v Ljubljani, občasno je sodeloval tudi pri Slovenskem narodu, na Dunaju izdajal satirični časopis Pavliha, pozneje pa urejal Ljubljanski zvon. Leta 1872 je postal skriptor v ljubljanski licejski knjižnici. Umrl je 16. novembra 1887 v Ljubljani.

 

Levstik se je ukvarjal z različnimi področji literarnega delovanja: s pesništvom, pripovedništvom, dramatiko, esejistiko, literarno kritiko in zgodovino. Pomemben je kot začetnik slovenskega realizma. Bil je tudi v središču političnega in družbenega življenja.  Odločno se je zavzemal za slovensko nacionalnost in v povezavi z njo za slovenski jezik. V svojih svobodomiselnih idejnopolitičnih nazorih je bil najvidnejši predstavnik mladoslovencev, v nenehnem boju zoper konservativna načela staroslovencev z Janezom Bleiweisom na čelu.

Prejemniki nagrade