ČOPOVA DIPLOMA

Čopove diplome, priznanja in plakete so najvišje državne strokovne in društvene nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki prek prispevka k bibliotekarski teoriji in praksi dosegajo tudi širši kulturni in družbeni vpliv. Od leta 1967, ko so bile sprva uvedene zgolj Čopove diplome, jih letno podeljuje Zveza bibliotekarskih društev Slovenije članom, ki spodbujajo razvoj slovenskega knjižničarstva s prispevki k bibliotekarski znanosti, sodelovanjem na prireditvah in v strokovnem tisku, z uspešnim vodenjem knjižnic, izobraževanjem mlajših kadrov in s krepitvijo profesionalne zavesti knjižničarjev ter z vzpostavljanjem partnerstev s tujimi knjižnicami. Kandidate za Čopove nagrade lahko predlagajo redni in pridruženi člani Zveze, knjižnice in druge organizacije s področja knjižničarstva ter Strokovni odbor Zveze. Nagrajence pa izbira petčlanska komisija, ki jo izvoli Občni zbor Zveze.

Čopova diploma se podeljuje posameznikom, ki so redni ali pridruženi člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za življenjsko delo oziroma najmanj petnajstletno delovanje na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku  knjižničarske stroke. Čopovo diplomo in medaljon s podobo Matije Čopa lahko nagrajenec prejme le enkrat. Letno se podeli ena, izjemoma dve diplomi.

O imenu nagrade

Nagrada nosi ime po slovenskem izobražencu, jezikoslovcu, literarnem zgodovinarju, književnem kritiku, cenzorju in poliglotu Matiji Čopu (26. 1. 1797–6. 7. 1835). Čop, ki je sicer najbolj znan kot Prešernov prijatelj, eden ključnih protagonistov črkarske pravde in zagovornik prepričanja, da je slovenščina primerna tudi za visoko umetniško izražanje, je temeljno prispeval tudi k razvoju slovenskega knjižničarstva. Kot bibliotekar, bibliograf, informator in od leta 1830 vodja ljubljanske licejske knjižnice je pripravil temeljni načrt njene reforme, postavitve in katalogizacije gradiva po zgledu ureditve in upravljanja najpomembnejših knjižnic v tedanji monarhiji. Tako je v slovenski prostor vpeljal takrat najvišje in evropsko primerljive bibliotekarske standarde in med prvimi poudarjal pomen popularizacije branja med mladimi.

 

Foto: Matija Čop, Matevž Langus, 1830, Wikipedija

Nagrade

Čopovo priznanje

Z literaturo povezane nagrade

Čopove diplome, priznanja in plakete so najvišje državne strokovne in društvene nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki prek prispevka k bibliotekarski teoriji in praksi dosegajo tudi širši kulturni in družbeni vpliv. Čopovo priznanje se podeljuje posameznikom, ki so člani...

Čopova plaketa

Z literaturo povezane nagrade

Čopove diplome, priznanja in plakete so najvišje državne strokovne in društvene nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki prek prispevka k bibliotekarski teoriji in praksi dosegajo tudi širši kulturni in družbeni vpliv. Čopova plaketa se podeljuje podpornikom (sponzorjem,...