DEKLICA S PIŠČALKO

Deklica s piščalko je nagrada, ki jo podeljuje občina Kočevje za vrhunske dosežke na področju kulture, umetnosti in humanističnih znanosti ob kulturnem prazniku.

Prejemniki nagrade dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem Občine Kočevje, in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.

O imenu nagrade

Nagrada je dobila ime po skulpturi Deklica s piščalko Stanislava Jarma. Izkazalo se je za ustrezno za poimenovanje občinske nagrade