Veronikin mesec: od besede do poezije

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 15.03 2016
Lokacija: Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Branje in refleksije poezije o stiski v notranjem in zunanjem svetuz avtorjema Ervinom Fritzem in Andrejem Steničnikom.