Predstavitev novih pubikacij Založbe ZRC SAZU

Kategorija: Novinarske konference
Datum: 26.01 2016
Lokacija: Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Vabimo Vas na predstavitev dvanajstih novih publikacij Založbe ZRC s področja zgodovine, geografije, jezikoslovja, glasbenega narodopisja, literarnih ved in kulturne zgodovine.