Simpozij: Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 07.11 2017
Lokacija: Slovenskigledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,

Slovenski gledališki inštitut in

revija Amfiteater Vas vljudno vabijo 

 

AMFITEATROV SIMPOZIJ na temo 

KASTRACIJA POLITIČNEGA IN SODOBNO SLOVENSKO GLEDALIŠČE

v torek, 7. novembra 2017 s pričetkom ob 9.15

v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta

(1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

 

Enodnevni znanstveni simpozij bo spregovoril o dejstvu, da so nove manifestacije političnega v gledališču vedno manj dramske in vedno bolj postdramske. Prehajajo v postdramski performans, ki uveljavlja novo obliko političnosti, postavljajočo v središče »diskurz gledališča, zaradi česar upošteva besedilo le kot element, plast in 'material' odrske stvaritve, ne kot njenega vladarja« (Lehmann). A političnost postdramskega gledališča je apolitična (kastrirana), če njegove strategije uprizarjanja – kljub neposrednemu nagovarjanju občinstva – ostajajo onkraj prostora skupnega premišljevanja o ključnih družbenih vprašanjih. 

Raziskovalke in raziskovalce ter snovalce in podpornike sodobnega in političnega v gledališču in uprizoritvenih praksah  (Lev Kreft, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel, Gašper Troha, Andreja Kopač, Krištof Jacek Kozak, Tomaž Toporišič, Nika Leskovšek, Tibor Mihelič Syed in Nenad Jelesijević) bo zanimalo, ali  živimo v svetu, v katerem je kastracija političnega popolna, moč posamezniku, gledališču in kulturi (ne glede na spol) pa odvzeta, tako kot tudi izvor moči.  Kakšno je torej stanje političnega v sodobnem gledališču v Sloveniji?

Vodja simpozija: Tomaž Toporišič

Pripravljalni odbor: Mojca Jan Zoran, Aldo Milohnić, Maja Šorli, Tomaž Toporišič

 

PROGRAM Amfiteatrovega simpozija na temo 

KASTRACIJA POLITIČNEGA IN SODOBNO SLOVENSKO GLEDALIŠČE 

9.15 Registracija

 

9.30 Otvoritev in uvodno predavanje 

Lev Kreft: Kastracija političnega, nakar še policija

 

10.30  Politično in (ne)moč 

Blaž Lukan: Nemoč političnega. Moč igre

Aldo Milohnić: Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču

Barbara Orel: K politikam (gledalčeve) odgovornosti

 

11.45–12.00 Kratek odmor

 

12.00 Strategije političnosti danes 

Gašper Troha: Kastracija političnega: Ljudski demokratični cirkus Sakešvili

Andreja Kopač: Kastracija političnega kot atrakcija dionizičnega

Krištof Jacek Kozak: Gospodična Evropa in bridka smrt

 

13.30–15.00 Odmor za kosilo

 

15.00 Kastracija političnega od gledališča do performansa 

Tomaž Toporišič: Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliver Frljić.

Nika Leskovšek: Spremenjene strategije političnosti v sodobnih scenskih umetnostih

Tibor Mihelič Syed: Delati »art« iz trpljenja drugih

Nenad Jelesijević: Čakajoč politično: k protagonizmu v performansu