Dr. Alen Albin Širca: Mistika V Bitniški Poeziji

Kategorija: Prireditve
Datum: 03.12 2017
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

Nedelja, 3. december 2017, ob 16. uri, Trubarjeva hiša literature

 

 

Prispevek bo skušal osvetliti poglavitne mistične tokove, ki se pojavljajo v bitniški poezije, in sicer predvsem v pesniških delih dveh največjih in nevplivnejših avtorjev: Jacku Kerouacu in Allenu Ginsbergu. Poleg vzhodnoazijskih religioznih prvin (zlasti zen budizma), ki so nasploh prevladujoči v delu obeh avtorjev, bo naloga referata tudi ta, da izsledi tudi prvine iz območja monoteističnih mistik (judovstva, krščanska in islama), ki v kontekstu antimodernistične beat poetike lahko konstituirajo tako estetski kot protikulturni (subverzivni) moment.

 

Dr. Alen Albin Širca je asistent na oddelku za Primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem mistike in njenih vplivov na literaturo. Njegovo doktorsko delo nosi naslov Geneza mističnega pesništva na Zahodu. Redno piše za slovenske in tuje literarne teorije in časopise.