SLOVENIJA / SLOVAŠKA bilateralno v kulturi

Kategorija: Predstavitve
Datum: 30.05 2018
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

 

 

Sreda, 430. maj 2018, ob 17. uri, Trubarjeva hiša literature

 

(Ne)dostojno delo: Prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji.

O knjigi bosta spregovorila urednika dr. Miroslav Stanojević in Sašo Furlan. Pogovor bo vodila dr. Vesna Leskošek. Predstavitev knjige in pogovor o njej organizira Slovensko sociološko društvo - Slovene Sociological Association.

Konkurenčni pritiski na enotnem evropskem trgu so izjemni. Vendar izjemna prožnost standardno zaposlenih delavcev_k za preživetje velikih izvoznikov na evropskem trgu ne zadostuje. Ob takšnih pritiskih podjetja konkurenčnost zvišujejo s tehnološkimi prenovami in/ali uporabo zunanjih funkcionalnih nadomestkov — malih podjetij in podjetnikov_ic, ki medsebojno konkurirajo s samodeprivacijo in deprivacijo lastnih zaposlenih in/ali z neposrednim zaposlovanjem nestandardnih in prekarnih delavcev_k. Tovrstna dualizacija zaposlovanja je podobna razcepom, ki se pojavljajo na trgu dela v Nemčiji. Obstaja pa med slovenskim in nemškim sistemom tudi neka temeljna razlika: slovenski izvozni sektor je v dobršni meri dobavitelj nemškega izvoznega sektorja; nemški sistem je zasidran v centru evropskega (in svetovnega) gospodarstva, slovenski pa na njegovi (pol)periferiji.

Prvi prispevek v knjigi poudarja prav to temeljno razliko, saj izpostavlja medsebojne povezave med tremi procesi: priključevanje slovenskega gospodarstva in države območju EU/EMU; upadanje standardov varne zaposlitve in mehanizmov socialne zaščite; in politično in ekonomsko periferizacijo Slovenije znotraj evropskega gospodarsko-političnega prostora. Ostali prispevki prvega dela knjige (Splošni pregled: nestandardno zaposlovanje v Sloveniji) temeljijo na rezultatih treh projektov, na katerih so člani_ce in sodelavci_ke programske skupine Centra za proučevanje organizacij in človeških virov, IDV – FDV, delali v obdobju 2013-2016. V drugem delu knjige so predstavljene specifičnosti nestandardnega in prekarnega zaposlovanja v štirih sektorjih. V tretjem delu knjige se skupina avtorjev_ic osredotoča na kritiko delitvene ekonomije. V četrtem delu knjige pa je podan pregled ključne zakonodaje, ki pri nas (trenutno) ureja trg dela.