Alojz Ihan v Mestni knjižnici Kranj

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 16.05 2017
Lokacija: Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj

Torek, 16. maj 2017, ob 19. uri, dvorana MKK

 

Pogovor

Čas nesmrtnosti

Dr. Alojz Ihan, Tina Košir

Nova knjiga Alojza Ihana se ukvarja z vprašanji nesmrtnosti oziroma natančneje – človeške želje, da bi s pomočjo novih tehnologij zamrzovanja posegal v ustroj človeškega življenja in umiranja. Fundacija Alcor za podaljševanje življenja je bila ustanovljena leta 1972 z namenom zamrzovanja in shranjevanja umrlih do časa, ko bi jih bilo mogoče z napredno medicinsko tehnologijo oživiti in ozdraviti. Zagovorniki krionike računajo, da bo medicinska znanost v prihodnosti tako napredovala, da bodo ljudje postali nesmrtni in bodo ob rednih medicinskih »servisih« živeli poljubno dolgo. Ta okvir predstavlja povsem nov horizont pričakovanja in človeške percepcije časa, ki ima ekonomske, simbolne, pravne in etične posledice. O njih razmišlja Alojz Ihan v svoji knjigi, mimo katere ne more noben resen intelektualec!

Z dr. Alojzom Ihanom se bo pogovarjala Tina Košir.

Organizator: MKK