Le z drugimi smo

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 11.05 2017
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

Četrtek, 11. maj 2017, ob 10. uri, Trubarjeva hiša literature

Predstavitev projekta, ki je namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, CŠOD in ljudskih univerz. Dogodek organizirata ZRC SAZU in Pedagoški inštitut.