Maja Smotlak: Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji 1991–2015.

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 08.05 2017
Lokacija: Peterlinova dvorana, Donizettijeva 3, Trst

V ponedeljek, 8.5.2017 ob 20.30 bodo v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva 3, v Trstu predstavili knjigo dr. Maje Smotlak »Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji 1991–2015«. Z avtorico se bosta pogovarjala prof. Jadranka Cergol in prof. Miran Košuta.