Predstavitev zbornika: Slovenija: Družbeni, ekonomski in okoljski vidiki

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 19.06 2017
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

Ponedeljek, 19. junij 2017, ob 18. uri, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

 

Vabimo na predstavitev znanstvenega zbornika, ki analizira značilnosti in rezultate slovenske tranzicije iz različnih perspektiv. Predstavlja njene glavne dosežke kot tudi trenutne dileme in izzive, med drugim, sistemsko disfunkcionalnost, politično nestabilnost in šibko socialno integracijo. Zbornik predstavlja zbirko strokovnih prispevkov različnih znanstvenih disciplin, generacij ter vrednotnih usmeritev. Izhodišče zbornika je primerjalno in interdisciplinarno, saj vključuje prispevke s področja sociologije, zgodovine, geografije, političnih ved, prava, ekonomije, ekologije, trajnostnega razvoja, izobraževanja in zaposlovanja, kot pa tudi časovno, ker izhaja iz prejšnjih študij in diskusij o stanju in trendih razvoja Slovenije. Že po svoji zastavitvi kliče k diskusiji, h kateri ste vabljeni po predstavitvi. V predstavitvi in diskusiji bodo prisostvovali tudi avtorji zbornika, vodil pa ju bo urednik.

Zbornik je uredil Frane Adam, avtorji in avtorice prispevkov pa so: Matej Avbelj, Frane Adam, Matjaž Klemenčič, Jernej Zupančič, Matevž Tomšič, Alenka Kuhelj, Bojan Bugarič, Igor Bahovec, Peter Rožič, Gorazd Justinek, Jorg K. Petrovič, Gorazd Kovačič, Darka Podmenik, Angelca Ivančič, Andreja Trdina, Katja Vintar Mally, Dušan Plut, Pavel Gantar, Dane Podmenik in Simon Kerma.