Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne

Kategorija: Obvestila
Datum: 13.11 2017 - 19.11 2017 0:00

SLOVENSKE KRATKE ZGODBE MED KONCEM ENE IN ZAČETKOM DRUGE VOJNE

 

 

Antologija slovenske kratke proze v izboru prof. dr. Lada Kralja (1938) in prof. dr. Petra Scherberja (1939) ponuja kirurško precizen prerez in z njim vpogled v eno ključnih obdobij novejše slovenske zgodovine. Kratke zgodbe, kot so jih takrat napisali Vladimir Bartol, France Bevk, Andrej Čebokli, Tone Čufar, Ivan Dornik, Ferdo Godina, Ivo Grahor, Slavko Grum, Draga Hudales, Anton Ingolič, Miran Jarc, Mirko Javornik, Branka Jurca, Marija Kmet, Ciril Kosmač, Srečko Kosovel, Ferdo Kozak, Juš Kozak, Jože Kranjc, Miško Kranjec, Bratko Kreft, Filip Kumbatovič Kalan, Bogomir Magajna, Stanko Majcen, Ksaver Meško, Milena Mohorič, Ludvik Mrzel, Milica Ostrovška, Jan Plestenjak, Ivan Potrč, Ivan Pregelj, Ljuba Prenner, Prežihov Voranc, Makso Šnuderl, Narte Velikonja in Zima Vrščaj, dopolnjujejo biografske in bibliografske beležke o avtorjih, ki jih je pripravil Martin Grum.

Znižana cena 15,00 EUR (redna 20,00 EUR).

Informacije in naročila na povezavi.