Novost in knjiga tedna Celjske Mohorjeve družbe

Kategorija: Obvestila
Datum: 20.11 2017 - 26.11 2017 0:00

NOVO

Dr. Julijana Visočnik: THE ROMAN INSCRIPTIONS OF CELEIA AND ITS AGER (RIMSKI NAPISI CELEJE)Zakaj bi se nekdo iz slavnega, bogatega in veličastnega Efeza v današnji Turčiji želel priseliti v neko majhno, nepomembno Celejo? Najbrž zato, ker ni bila niti kar neka niti majhna niti nepomembna. Številni kamniti spomeniki z napisi potrjujejo njen zavidljiv položaj in pomen v okviru rimskega imperija. Avtorica nam v monografiji, napisani v angleškem jeziku, razkrije, kaj pripovedujejo zapisi na kamnih rimske Celeje.

Monografija v angleškem jeziku o rimskih napisih Celeje in njene okolice prvič na enem mestu zbere vse rimske (latinske) napise iz Celeje in njene okolice. Tako je že na prvi pogled očitno, da je rimsko mesto izstopalo po pomembnosti, saj do danes poznamo več kot 500 napisov s tega prostora, kar za provincialno mesto nikakor ni malo.

Napisi, med katerimi so danes žal premnogi izgubljeni, nas popeljejo v čudoviti svet rimskega provincialnega mesta, kjer sta se več čas obstoja mešala domač (avtohtoni) princip in tisti, ki so ga s seboj prinesli novi gospodarji noriškega (pa tudi širšega) prostora. Domača imena, božanstva, ikonografija na eni strani ter rimski uradniki, vojaki in svečeniki na drugi potrjujejo prav to. Napisi nam torej predstavijo konkretne posameznike in njihove usode, poklice in zadolžitve, kultno religiozne prakse in družbeno razslojenost: sužnje in osvobojence; municipalno elito: mestne svetnike in župane; tujce, ki so v Celejo pripotovali od daleč itd. Zdi se, kot da meje ne obstajajo.

504 str.; trda vezava; 49,50 EUR. Informacije in naročila na povezavi.

 

 

 

 

KNJIGA TEDNA od 20. do 26. novembra 2017


Andreja Poljanec:
RAHLOČUTNO STARŠEVSTVOStarši dajejo otrokom vse, kar zmorejo Specialistka zakonske in družinske terapije ter mamica petih otrok predstavi pristop rahločutnosti starševstva kot razvijanje sebe ob otroku, otroka ob starših in partnerjev drugega ob drugem. V medsebojnem odnosu vsi skupaj odkrivamo, kako živeti Ljubezen, saj to je vse, kar ostane.

Pričujoče delo obravnava poslanstvo starševstva in poskuša globlje zajeti ter tudi znanstveno predstaviti tiste vidike starševstva, ki so ključnega pomena za otrokov optimalen razvoj. Starševstvo namreč ni le način vzgajanja, discipliniranja, komunikacije, pač pa je globok in vzajemen odnos, v katerem se razvijata oba, tako odrasli kot tudi otrok. Avtorica poudarja ključne komponente, ki so v temelju tega odnosa: odzivnost na otrokove potrebe, prožnost, sočutje, uglašenost ter vsakršno odsotnost telesnega in psihičnega kaznovanja. Vse to so komponente varnega starševstva, ki jih avtorica podrobneje opredeljuje. Pri tem tudi opozarja na dejavnike tveganja, ki velikokrat onemogočajo vzpostavitev in ohranjanje varnega starševstva.

Znižana cena 14 EUR (redna 18 EUR). Informacije in naročila na povezavi