Kritika kompetence, Andreas Gelhard

Kategorija: Obvestila
Datum: 04.04 2018
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

 

Sreda, 4. april 2018, ob 17. uri, Trubarjeva hiša literature

 

O knjigi bosta spregovorila dr. Metka Mencin Čeplak in dr. Damijan Štefanc. Pogovor bo vodila dr. Živa Kos.

Avtor, Andreas Glehard, raziskovalec in predavatelj na Inštitutu za filozofijo dunajske univerze, v knjigi z naslovom Kritika kompetence, bralkam_cem ponuja genealogijo kompetence. Pri tem kompetenco tematizira kot niz tehnik, testiranj in urjenj personalnih zmožnosti z namenom optimiranja posameznic_kov.

Sedemdeseta leta dvajsetega stoletja so, pokaže avtor, zaznamovali zamiki sicer starejšega pojma inteligentnosti v pojem kompetence in omogočila pogoje za prenos kompetence kot psihotehničnega pristopa v različne sfere družbenega življenja. Slednje Gelhard razume kot tehnike normaliziranja in formiranja subjektov. Kot filozof kritiko gradi v razmerju s Kantovim pojmovanjem javne rabe uma, Heglovo kritiko preizkušanja vesti ter Kleistovo kritiko akademskega izpita. Ob tem opozori na vrsto težav v pogojih in praksah formiranja »kompetenčnega« subjekta, pri katerem posebej izpostavi odnos do drugih. Na sledi Kantu in Heglu tega razume kot pogoj slehernega miselnega akta. Sodobne psihološke predstave o intrapersonalnosti pa nam obljubljajo, da si lahko (tudi) za to pridobimo ustrezne kompetence. Knjiga razpira še druga podobna osišča problematizacij kompetenc v različnih družbenih poljih.

Za slovenski prevod je leta 2017 poskrbela založba Krtina; knjigo je uredil Zdravko Kobe, prevedel pa Samo Krušič.

 

Dogodek organizira Slovensko sociološko društvo.