Novosti Založbe *cf.

Kategorija: Obvestila
Datum: 17.04 2018 - 01.05 2018 0.00

NOVO v Oranžni zbirki:

Darja Zaviršek: Skrb kot nasilje

253 strani 

ISBN: 9789612570873

cena: 22 €

 

Hendikep in kultura sta neločljivo povezana. Umestiti hendikep v kulturo pomeni dekonstrukcijo medicinizacije hendikepa ter pripoznanje telesne materialnosti in kulturne fluidnosti, pa tudi raznovrstnih oblik nasilja in iz njega izvirajoče travme. Postsocialistični subjekt tiči globoko v preteklosti, tako v predrevolucionarnem obdobju grude in kmetstva kot v obdobju komunističnega paternalizma, ki je poznal ostre meje med »normalnim/zdravim« in »nenormalnim/bolnim« in je za »nesposobne« skrbel od zibelke do groba 

Darja Zaviršek je profesorica na Fakulteti za socialno delo. Deluje tudi na Inštitutu za kriminologijo ljubljanske Pravne fakultete. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s socialno antropologijo, socialnim delom ter zgodovino ženske emancipacije. Objavlja v domačem in tujem strokovnem in znanstvenem tisku. Napisala je več knjig, med njimi: Ženske in duševno zdravje (1994) ter Hendikep in kulturna travma (2000). Kot gostujoča profesorica je predavala tudi na več tujih univerzah (Kijev, Budimpešta, Maastricht). 

 

NOVO v Rdeči zbirki:

Carlos Gonzáles Villa: Nova država za nov svetovni red. Mednarodni vidiki osamosvojitve Slovenije

prevedel: Gašper Kralj

spremna beseda: Rastko Močnik

253 strani 

ISBN: 9789612570880

cena: 22 €

 

Avtor v študiji Nova država za nov svetovni red:Mednarodni vidiki osamosvojitve Slovenije v svet po hladni vojni raziskuje proces slovenske osamosvojitve s stališča svetovnega sistema in v daljšem razdobju. Analizira procese znotraj jugoslovanske federacije od šestdesetih let naprej, ko je jugoslovanski socializem zašel v prvo resno krizo, iz katere se ni izvlekel do končnega razpada države. Približno v istem času se je začela tudi sistemska kriza svetovnega kapitalizma, ki traja še danes. Avtor analizira, kako so se razvijala notranja protislovja v SFRJ in kako so na te procese vplivali zunanji dejavniki.  

Carlos González Villa je mladi raziskovalec, ki trenutno raziskuje na Centru za postdoktorske študije na Reki (Univerza na Reki). Polja njegovega raziskovanja so nacionalizmi na Balkanu, nekdanja Jugoslavija, Slovenija, zunanja politika ZDA in geopolitika, analiza svetovnih sistemov (Wallerstein). Doslej je objavil knjigo Las revoluciones de colores: 'Soft power' e interdependencia en la Posguerra Fría, 2003-2005, Eurasian Hub, Barcelona, 2011, in številne članke.