K

Knjižnica Rogaška Slatina
Knjižnica Sevnica
Knjižnica Šentjur
Knjižnica Šmarje
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Knjižnica Velenje
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Koroški pokrajinski muzej / Knjižnica
Kosovelova knjižnica Sežana
Kozjanski park / Knjižnica
Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana / Knjižnica