Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-G

Brez naslovnice
  • Leto izdaje 2016
  • COBISS.SI-ID 285338368
  • Isbn 978-961-6941-09-9
  • Jezik slovenski
  • Izdaja tiskana
  • Založba PLANET GV d.o.o.
  • Kategorije Pravo
  • Cena 98,00 €
Izposodi si

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena