Arles, večkrat

(in enkrat Saint-Nazaire)

Izposodi si

Opis

Aleš Berger se je večkrat mudil v Mednarodnem središču književnih prevajalcev v mestu Arles v francoski Provansi in si ob tem zapisoval svoje vtise, opažanja in spoznanja. Čez četrt stoletja (1989–2014) se razteza lok njegovih zapiskov, ki jih je zastavil še kot državljan Jugoslavije in iz katerih je razbrati, kako se je v tem času spremenilo skoraj vse: avtor, njegovo doživljanje sveta in domovine, njegovo razumevanje in udejanjanje prevajalskih veščin. Pa seveda tudi svet okrog njega, ki nikakor ni obstal na mestu. Naj se še tolikokrat vrnemo v isti kraj, nič ni nikoli enako; morda se zato vračamo tem raje…

Aleš Berger (1946) je prevajalec in avtor več leposlovnih knjig, ki premikajo meje svojih žanrov. Je dobitnik vrste najvišjih slovenskih kulturnih nagrad, tudi Prešernove nagrade 2017.

Mladinska knjiga

Recenzije

Vse po pričakovanjih

Aleš Berger se je že sam nekoč označil za starosvetneža; naj nam bo dovoljeno, da se izraza poslužimo tudi mi. Iz njegovega dela Arles, večkrat (in enkrat Saint-Nazaire) , knjige dnevniških zapiskov, ki jih je v razponu petindvajsetih let pisal v prevajalski rezidenci naslovnega Arlesa, namreč...
več

Materialna evidenca, večkrat …

Knjiga, ki je pred nami, je, kot lahko sodimo iz spremne besede in tudi bolj ali manj rednega spremljanja revialne in knjižne produkcije zadnjih tridesetih let, na novo konceptualizirana »prevajalska zgodba«, tista, ki smo jo sprva spremljali že v Novi reviji, ki se nam je nato znova ponujala...
več

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena